Czy należy wymagać pozwolenia wodnoprawnego przy budowie myjni 3-stanowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę myjni 3-stanowiskowej dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz budowę stanowiska odkurzaczy. Projektant określił w projekcie budowlanym, że pod względem chemicznym żadna z substancji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 28.06.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1220) nie zostanie wprowadzona do systemu kanalizacji przy użytkowaniu obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Czy wobec takiej informacji w projekcie należy nie wymagać pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX