Czy należy wyłączać różnice kursowe pomiędzy podmiotami powiązanymi, spółką polską i zagraniczną? - OpenLEX

Czy należy wyłączać różnice kursowe pomiędzy podmiotami powiązanymi, spółką polską i zagraniczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jedna jednostka powiązana A nalicza różnice kursowe z tytułu wyceny należności w walucie obcej – euro. Tak się składa, iż te należności są wobec innej jednostki powiązanej B, podlegającej konsolidacji. Z punktu widzenia konsolidacji wydaje się, iż te naliczone różnice kursowe (korekta wyniku finansowego i rozrachunków w spółce A) na dzień bilansowy należy wyłączyć, ale wtedy nie zgodzi się saldo rozrachunków do wyłączeń pomiędzy spółką A a spółką B. Dodam, iż spółka B to podmiot zagraniczny, sporządzający całe sprawozdanie w walucie obcej – euro, więc w spółce B w jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie powstają co do zasady na dzień bilansowy różnice kursowe.

Czy należy wyłączać różnice kursowe?

Widzę dwa możliwe rozwiązania:

1)

nie wyłączać różnic kursowych naliczonych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki A, ale wtedy skonsolidowany wynik zawiera różnice kursowe, naliczone pomiędzy jednostkami powiązanymi

2)

wyłączyć różnice kursowe naliczone na dzień bilansowy w spółce A, a różnice w wzajemnych rozrachunkach pomiędzy spółką A a spółką B dać na skonsolidowane kapitały - różnice kursowe z przeliczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?