Czy należy wykonywać analizę ryzyka dla ujęć zakładowych ferm trzody chlewnej oraz zakładu przetwórstwa mięsnego? - OpenLEX

Czy należy wykonywać analizę ryzyka dla ujęć zakładowych ferm trzody chlewnej oraz zakładu przetwórstwa mięsnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dot. art. 133 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) – dalej pr.wod.

Czy należy wykonywać analizę ryzyka dla ujęć zakładowych ferm trzody chlewnej oraz zakładu przetwórstwa mięsnego?

Posiadamy 16 ujęć zakładowych zaopatrujących w wodę fermy trzody chlewnej oraz zakład przetwórstwa mięsnego. Każde z ujęć składa się z co najmniej 2 studni wierconych pobierających wody podziemne i każde ujęcie posiada pozwolenia wodnoprawne lub pozwolenia zintegrowane. Głównym celem poboru wody na fermach są potrzeby fermy trzody, na niektórych wymienione są potrzeby socjalno-bytowe pracowników (około 6 osób na każdej fermie). Dodatkowo z 6-u ujęć zakładowych poza zaopatrywaniem ferm woda jest udostępniana dla mieszkańców pobliskich miejscowości (powyżej 50 osób). Średni dopuszczalny pobór wody w metrach sześciennych na dobę – 200 m3/doba z każdego z tych ujęć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX