Czy należy wydać postanowienie w sprawie skierowania do DPS w trybie art. 61a k.p.a., czy decyzję z art. 105 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r.

PYTANIE

Klient zamieszkiwał w prywatnym Domu Pomocy Społecznej na terenie naszej gminy i złożył wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej z miejscowości, w której mieszkał przed umieszczeniem się w prywatnym DPS wystąpił do SKO o spór kompetencyjny do rozpatrzenia wniosku klienta.

SKO wyznaczyło Ośrodek Pomocy Społecznej naszej gminy jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku klienta. Klient aktualnie opuścił prywatny DPS i powrócił do miejsca zamieszkania na teren innej miejscowości.

Czy należy wydać postanowienie w sprawie skierowania do DPS w trybie art. 61a k.p.a., czy decyzję z art. 105 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX