Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 10.12.2019 r. organ przyznanł stronie w okresie od 01.12.2018 r. do 31.10.2019 r. prawo do ZR na okres zasiłkowy 2018/2019 i od grudnia 2018 r. do sierpnia 2019 r. stronie wypłacano ZR.

W dniu 06.08.2019 r. wyszły na jaw nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję. Te dowody to podjęcie 04.12.2018 r. zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie u tego samego pracodawcy, u którego z dniem 21.11.2018 r. strona zakończyła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 5 ust. 4c u.ś.r. stronie należało przyznać ZR od stycznia 2019 r., a nie jak zostało przyznane od 12.2018 r.

Czy należy wydać postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego, a następnie wydać decyzję, w której w punkcie I?

Czy uchylić decyzję w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r., a w punkcie II przyznać w okresie od 01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.?

A następnie wszcząć postępowanie o nienależnie pobrane i wydać decyzję o NP?

Proszę o wskazanie jak przeprowadzić postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację