Czy należy wydać decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie umieszczenia w DPS na wniosek strony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do OPS wpłynęło podanie 79-letniej osoby z prośbą o umieszczenie w DPS.

Pracownik socjalny podczas wizyty w środowisku i po wstępnej rozmowie ze stroną otrzymał informację i jej rezygnację z ww. prośby, co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem zainteresowanej.

Wywiad środowiskowy nie został przeprowadzony, nie ma podstaw wydania decyzji. Rodzina 79-latki oczekuje od OPS odmowej decyzji o umieszczeniu w celu złożenia odwołania.

Jak OPS ma się ustosunkować do zaistniałej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access