Czy należy wydać decyzję o nienależnie pobranym zasiłku pielęgnacyjnym z odsetkami osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r.

PYTANIE

Pan pobierał zasiłek dla opiekuna w Ośrodku, złożył również w ZUS, gdzie otrzymał dodatek pielęgnacyjny. Oczywiście dwa świadczenia się na siebie nakładają, od X.2019 r. Pan ma nienależnie pobrane świadczenie w danym ośrodku.

W III 2020 r. złożył wnioski do ZUS w sprawie dodatku pielęgnacyjnego i go otrzymał z wyrównaniem od X 2019 r. do II 2020 r.

Po uchyleniu decyzji od marca 2020 r. wystąpiliśmy do ZUS o zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za X, XI i XII 2019 r., I, II 2020 r.

ZUS poinformował, iż od V 2020 r. będą potrącali Panu co miesiąc, np. 150 zł i przekazywali na konto ośrodka, nie ma wzmianki, jaka suma, ile rat.

Czy wydać decyzję dotyczącą nienależnie pobranego świadczenia?

Czy odsetki też Panu naliczamy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX