Czy należy wydać decyzję o cofnięciu stypendium szkolnego i żądać zwrotu części stypendium?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy stypendium szkolnego.

Matka złożyła wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na córkę. Rodzina spełniła wszystkie niezbędne kryteria do otrzymania ww. pomocy.

W miesiącu listopadzie 2020 r. matka otrzymała decyzję w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzieci na okres od dnia 1.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. Rodzina w miesiącu listopadzie 2020 r. dostanie wyrównanie powyższego świadczenia za m-c październik 2020 r. wraz z kwotą za listopad 2020 r.

Dochód rodziny przekroczy kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, tj. 528,00 zł. Zaistnieje więc przesłanka do wstrzymania stypendium szkolnego na córkę, ale od którego miesiąca - od listopada 2020 r., czy dopiero od grudnia 2020 r. (bo matka pieniądze otrzyma w listopadzie 2020 r.)?

Nadmienia się, że kwota stypendium szkolnego za okres wrzesień - grudzień 2020 r. została już matce wypłacona.

Jak powinien postąpić organ?

Czy wstrzymać lub cofnąć prawo do stypendium szkolnego na córkę od listopada 2020 r., czy od grudnia 2020 r.?

Czy matka musi zwrócić kwotę stypendium szkolnego za miesiące, od kiedy stypendium zostanie wstrzymane/cofnięte?

Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX