Czy należy wydać decyzję o całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS, jeśli osoby zobowiązane... - OpenLEX

Czy należy wydać decyzję o całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS, jeśli osoby zobowiązane dostarczyły prawomocny skazujący wyrok za stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec nich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Czy należy wydać decyzję o całkowitym zwolnieniu z ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS, w związku z art. 64a, jeśli osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności dostarczyły prawomocny skazujący wyrok sądu, za stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec nich, jednocześnie złożyły wniosek o zwolnienie całkowite z ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS?

Jak należy przeprowadzić postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX