Czy należy wezwać wnioskodawcę do poprawienia wniosku o dodatek osłonowy w części dotyczącej składu rodziny? - OpenLEX

Czy należy wezwać wnioskodawcę do poprawienia wniosku o dodatek osłonowy w części dotyczącej składu rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 1 lutego został złożony wniosek o dodatek osłonowy. W składzie rodziny były wskazane 2 osoby. W dniu 11 lutego zmarł członek gospodarstwa domowego (nie wnioskodawca).

Czy należy wezwać wnioskodawcę do poprawienia wniosku o dodatek osłonowy w części dotyczącej składu rodziny, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

W ustawie brak zapisów o konieczności informowania organu o zmianach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX