Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Ojciec dziecka rozliczył się w Polsce. Zgodnie z PIT-em 36 w rubryce I wykazano, że są to dochody osiągane za granicą. Ww. kwota jest tożsama z dochodem wykazanym w Ministerstwie Finansów. Zgodnie z oświadczeniem strony ojciec dziecka nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, ponieważ pracuje w firmie w Austrii i podlega tamtejszemu ubezpieczeniu.

Czy należy wezwać stronę do złożenia oświadczenia o wysokości składek zdrowotnych w roku bazowym, celem odliczenia ich od dochodu wykazanego w Urzędzie Skarbowym?

Zgodnie z wnioskiem rodzina nie uzyskała dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?