Czy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przy rozbudowie istniejącej ciepłowni 71 MW w paliwie o dwie jednostki kotłowe olejowe o łącznej mocy <25MW?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przy rozbudowie istniejącej ciepłowni 71 MW w paliwie o dwie jednostki kotłowe olejowe o łącznej mocy <25MW?

Część istniejąca oddana do użytkowania w styczniu 2005 r., natomiast pozwolenie na budowę zostało wydane w 2003 r. Brak wcześniejszych decyzji środowiskowych dla ciepłowni.

Czy ma tu zastosowanie § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś., w myśl którego do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących zaliczamy te, które nie osiągają progów (w tym przypadku 25 MW), ale po zsumowaniu ze zrealizowanymi przedsięwzięciami na terenie jednego zakładu osiągną w/w progi, a więc 71 MW istniejące + 24 MW nowe = 95 MW = potencjalnie oddziałujące = konieczna decyzja środowiskowa?

Czy taka interpretacja jest właściwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX