Czy należy uznać, że zmiana tylko prowadzącego instalację jest zmianą nieistotną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma x zgłosiła w 2017 r. instalację (usługi gastronomiczne powyżej 500 osób dziennie) do tutejszego urzędu zgodnie z ustawą z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś. W 2022 r. na podstawie umowy franczyzy zmienił się prowadzący w/w instalację, wszystkie pozostałe rzeczy zgłoszone w zgłoszeniu w 2017 r. pozostają bez zmian.

Czy należy uznać, że zmiana tylko prowadzącego instalację jest zmianą nieistotną?

Czy zmianę nieistotną zgłoszenia powinien zgłosić obecny prowadzący, czy jednak firma x, która dokonała pierwszego zgłoszenia?

Jeśli zmanię taką ma zgłosić obecny prowadzący, czy należy żądać jakieś umowy podpisanej przez firmę x oraz obecnego prowadzącego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX