Czy należy uznać, że zaliczka na podatek to jest to samo, co podatek należny (art. 3 ust. 3 u.d.m.)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób prawidłowo strona ma obliczyć dochód w deklaracji o dochodach?

Zgodnie art. 3 ust. 3 u.d.m., za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Czyli przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z odcinków rentowych, z decyzji rentowej, jak i z zaświadczenia z ZUS-u potwierdzającego wysokość dochodów jest zapis "zaliczka na podatek". Strona oraz my jako organ nie jesteśmy w stanie wskazać podatku należnego.

Czy należy uznać, że zaliczka na podatek to jest to samo, co podatek należny (art. 3 ust. 3 u.d.m.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX