Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgoda pracownika na potrącenia dobrowolne będzie nieskuteczna w przypadku niskiego wynagrodzenia? Pracownik obsługi zatrudniony w szkole podstawowej ma zagwarantowane wynagrodzenie brutto w wysokości 2359,50 zł, gdzie przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej podatek kwota wynagrodzenia netto wynosi: 1710,77 zł. Pracownik złożył na piśmie zgodę na potrącenia dobrowolne tj.: 1) Składka na ubezpieczenie grupowe w kwocie 123,02 zł 2) Wkład do kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 61,20 zł 3) Spłata pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej w wysokości 250,00 zł 4) Spłata pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 285,00 zł Przy wykonaniu wszystkich potrąceń do wypłaty pozostałoby 991,55 zł (przy czym kwota wolna dla potrąceń dobrowolnych na rzecz pracodawcy w tym przypadku to 1 530,00, a na rzecz innych podmiotów 80% minimalnego wynagrodzenia czyli 1 224,00). Pracownik złożył pisemna zgodę na wszystkie w/w potrącenia z jego wynagrodzenia, jakie sankcje grożą pracodawcy za dokonanie tych potrąceń zgodnie z wolą pracownika? Czy w takiej sytuacji należy uzgodnić z pracownikiem w jakiej kolejności i za co można dokonać potrącenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?