Czy należy uwzględnić uzyskanie dochodu przez syna z tytułu zatrudnienia za miesiąc czerwiec i przeliczyć zasiłek rodzinny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierająca zasiłek rodzinny na dzieci na okres zasiłkowy 2020/2021 nie zgłosiła na bieżąco uzyskania dochodu z tytułu zatrudnienia przez syna. Informację taką uzyskaliśmy weryfikując dochód rodziny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Z informacji o składkach na ubezpieczenie społeczne mamy wskazany okres zatrudnienia syna od 26.05.2021 r. do 26.08.2021 r., czyli pełne trzy miesiące, jednak ze świadectwa pracy jest to okres od 26.05.2021 r. do 25.08.2021 r., czyli tak naprawdę brakuje 1 dnia do pełnych trzech miesięcy.

Czy w tej sytuacji, mamy podstawę do dokonania przeliczenia do starego okresu zasiłkowego - dochód za czerwiec 2021 r., a przeliczenie w lipcu 2021 r.?

Jeśli będzie konieczne dokonanie przeliczenia dochodu, rodzina do okresu zasiłkowego 2020/2021 za dwa miesiące, tj. lipiec i sierpień 2021 r. będzie miała do zwrotu ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX