Czy należy usunąć dane osobowe rodziców ucznia z dokumentacji rekrutacyjnej w momencie kiedy uczeń staje się pełnoletni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z przepisem art. 150 pkt 1-4 ustawy Prawo oświatowe oraz w świetle zasady minimalizacji danych i przejrzystości zgodnie z art. 5 RODO, należy dokonać zmiany danych w zakresie usunięcia takich danych jak: nazwiska rodziców, adres miejsca zamieszkania rodziców, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, w momencie kiedy uczeń staje się pełnoletni?

Funkcjonalność taka pojawiła się w dzienniku elektronicznym. Dotyczy to również absolwentów. Można ww. dane w prosty sposób usunąć.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX