Czy należy upoważnić dodatkowych pracowników do przeprowadzania wywiadów w sprawach przyznania dodatku węglowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

12 VIII 2022 r. Wójt Gminy wydał zarządzenia, w których upoważnił Kierownika oraz zastępcę Kierownika do "prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku węglowego, w tym przesyłania informacji o przyznaniu dodatku węglowego oraz wydawania wymaganych w tych sprawach decyzji administracyjnych, zgodnie z zasadami i trybem przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku węglowego, przewidzianymi w ustawie z dnia 05.08.2022 o dodatku węglowym" oraz 3 pracowników "do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku węglowego, w tym przesyłania informacji o przyznaniu dodatku węglowego, przewidzianymi w ustawie z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym". Po nowelizacji ustawy dodano przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Czy należy upoważnić dodatkowych pracowników do przeprowadzania wywiadów w sprawach przyznania dodatku węglowego?

Czy mogą to być wyłącznie pracownicy socjalni, czy pracownicy już upoważnieni do prowadzenia postępowań?

Czy wydane już upoważnienie do prowadzenia postępowania obejmuje również przeprowadzanie wywiadu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX