Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada pozwolenie zintegrowane i w 2019 roku dostosowała je do wymagań określonych w konkluzjach BAT dla LCP. Obecnie organ otrzymał dodatkowe informacje od firmy, zgodnie z którymi dostosowanie do konkluzji nie było potrzebne, gdyż obiekt nie spełnia definicji dużego obiektu spalania paliw ze względu na uwarunkowania techniczne według BAT.

Czy należy w takim przypadku unieważnić wydaną wcześniej decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane dostosowującą pozwolenie zintegrowane do konkluzji BAT, czy ponownie zmienić pozwolenie zintegrowane?

Dodam, iż zmiany dotyczyły głównie kwestii monitoringu i stosowania najlepszych dostępnych technik (zmiany nieistotne).

Jeżeli zmienić pozwolenie zintegrowane, to na jakiej podstawie - art. 214 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. czy na podstawie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?