Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ wszczął postępowanie z urzędu w sprawie wydania właścicielowi nieruchomości decyzji nakazującej jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po zebraniu dowodów postępowanie to zostało zakończone. Przed wydaniem decyzji nakazowej strona sprzedała swoją nieruchomość innemu właścicielowi, który niezwłocznie przystąpił do działań na razie formalnych zmierzających do realizacji przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej (tzn. uzyskał z przedsiębiorstwa wodociągowego zapewnienie odbioru ścieków oraz warunki, których musi dopełnić, aby wykonać przyłączenie, zlecił projekt budowlany przyłącza).

Czy organ może umorzyć postępowanie?

Czy też powinien je kontynuować w stosunku do nowego właściciela nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?