Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zwiększeniem kwoty zasiłku pielęgnacyjnego od 01-11-2018 r., czy powinna zostać dołączona notatka służbowa z treścią uwzględniającą zwiększenie tej kwoty, jeśli w treści decyzja zawarta jest taka informacja o treści: Zgodnie z art. 32 ust. 1b -1d ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) – u.ś.r., wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu i nie wymaga zawiadomienia strony.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?