Czy należy udzielić odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, które wpłynęły po terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po ustawowym terminie wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Czy zamawiający może odpowiedzieć tylko na wybrane pytania, czy musi na wszystkie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX