Czy należy udostępnić lekarzowi medycyny pracy wyniki badań środowiska pracy, dołączając je do skierowania na badania lekarskie? - OpenLEX

Czy należy udostępnić lekarzowi medycyny pracy wyniki badań środowiska pracy, dołączając je do skierowania na badania lekarskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle przepisów Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, istnieje konieczność udostępniania lekarzowi medycyny pracy wyników badań środowiska pracy w postaci dołączania tych wyników do skierowania na badania lekarskie?

Czy wystarczy w skierowaniu napisać, że dysponujemy aktualnymi wynikami pomiarów środowiska pracy (do wglądu), a NDS i NDN nie zostały przekroczone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX