Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stępień Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z ustawą z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej - dalej u.d.i.p. należy udostępnić analizę urbanistyczną funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej u.p.z.p., która jest opracowywana jako załącznik do decyzji o warunkach zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację