Czy należy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego na oboje dzieci, czy tylko na dziecko drugie (to na które zostało przyznane prawo do świadczenia)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją Wójta w 2017 roku przyznano Pani prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko drugie na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. oraz odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko pierwsze na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W miesiącu marcu 2023 r. Wojewoda poinformował, że przepisy o koordynacji mają zastosowanie od 1 października 2017 r.

Czy należy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego na oboje dzieci, czy tylko na dziecko drugie (to na które zostało przyznane prawo do świadczenia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX