Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek okresowy osobie, która odbywała karę pozbawienia wolności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 10 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego od 01.01.2021 do 28.02.2021.

Świadczenie należne za miesiąc luty zostało pobrane przez stronę 9.02.

W m-cu kwietniu organ uzyskał informację, że od dnia 11.02.2021 do 6.04.2021 strona odbywała karę pozbawienia wolności.

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek okresowy osobie, która odbywała karę pozbawienia wolności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX