Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy sumować inwestycję z przeszłości z obecną?

W roku 2008 przeprowadzony był remont kolektora ściekowego - odcinka powyżej 1 km. Obecnie remont ma dotyczyć kolejnego odcinka - poniżej 1 km.

Czy należy te inwestycje sumować zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś.?

Czy też uwzględniając, że termin realizacji I etapu odbył się w 2008 r. zapisy obecnego rozporządzenia go nie dotyczą i obecny remont należy traktować jako pierwszy, a ponieważ nie osiąga on progu z ww. rozporządzenia nie będzie wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?