Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją z dnia 21.10.2016 r. wójt przyznał Pani X prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko na okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Podczas składania wniosku na kolejny okres 2017/2018 ustalono, że członek rodziny Pani X prowadzi działalność na terenie Niemiec. Przekazano sprawę do ROPS. Wojewoda ustalił w lutym 2018 r., że zachodzi koordynacja od 01.09.2016 r. Stąd wójt w oparciu o art. 16 ust. 6 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci uchylił decyzję z dnia 21.10.2016 r. za okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Natomiast pismem z czerwca 2018 r. wojewoda poinformował, że w związku z nowymi okolicznościami w sprawie koordynacja zachodzi za okres od 01.09.2016 r. do 30.04.2017 r.

Co powinien zrobić wójt w tej sytuacji skoro decyzja przyznająca została uchylona za cały okres (w oparciu o wcześniejsze informacje wojewody), a okazuje się, że jest organem właściwym do wydania decyzji za okres od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r.?

Proszę o wskazanie możliwości prawnych i wskazanie, jakie podjąć dalsze kroki, aby unormować tą sytuację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?