Czy należy skorygować sprawozdanie finansowe, jeśli po dniu bilansowym wystąpiło zdarzenie, które ma istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna składała się z trzech wspólników. Jeden ze wspólników wystąpił z niej z końcem poprzedniego roku. Spółka sporządzając sprawozdanie finansowe za 2022 rok umieściła informację o tym zdarzeniu. W związku z tym, że na dzień sporządzenia sprawozdania nie doszło do porozumienia pomiędzy wspólnikami co do spłaty udziału kapitałowego byłego wspólnika, a co za tym idzie spółka nie wiedziała do końca jak spłata wpłynie na bieżące i przyszłe funkcjonowanie spółki, ujęła informację o zagrożeniach w kontynuacji działalności. W maju 2023 r. doszło do podpisania porozumienia w sprawie spłaty byłego wspólnika.

Czy w związku z faktem podpisania porozumienia w takiej formie, że zagrożeń kontynuacji działalności spółki na dzień dzisiejszy nie ma, należy korygować sprawozdanie za 2022 rok?

Jeśli tak to w jaki sposób należy tego dokonać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX