Czy należy skorygować rachunek zysków i strat w sytuacji, gdy całość kosztów ujęto bez podziału jako koszty administracyjne? - OpenLEX

Czy należy skorygować rachunek zysków i strat w sytuacji, gdy całość kosztów ujęto bez podziału jako koszty administracyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zamkniętym roku bilansowym zaksięgowano całość kosztów jako koszty administracji zamiast podzielić je na koszty obsługi administracyjnej i koszty działalności statutowej. Suma kosztów i wynik finansowy nie ulegają zmianie.

Czy jest możliwa korekta rachunku zysków i strat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?