Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy skorygować pracownikowi wynagrodzenie i wypłacić za 6 dni wynagrodzenie chorobowe w sytuacji uzupełnienia dokumentu świadectwa pracy z poprzedniego zakładu pracy miesiąc po ustaniu okresu zatrudnienia?

Pracownik zatrudniony był w firmie przez 28 dni (z których ostatnie 6 dni przebywał na zwolnieniu chorobowym). Z przedłożonych przez pracownika w okresie zatrudnienia świadectw pracy wynika, że w poprzednich zakładach pracy przepracował 9 lat, ostatni okres zatrudnienia zakończył kilka miesięcy przed podjęciem zatrudnienia w firmie. W tym stanie faktycznym nie naliczono pracownikowi wynagrodzenia chorobowego za 6 dni zwolnienia lekarskiego (nie upłynął 30 dniowy okres wyczekiwania). Po miesiącu od ustania zatrudnienia pracownik dostarczył do firmy dodatkowe świadectwo pracy dokumentujące 1,5 roczny okres zatrudnienia w poprzednich latach.

Czy w związku z 10-letnim stażem pracy należy skorygować wynagrodzenie mimo dostarczenia dokumentu po okresie zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?