Czy należy się zwrot kosztów dowozu rodzicowi dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/22? - OpenLEX

Czy należy się zwrot kosztów dowozu rodzicowi dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/22?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy się zwrot kosztów dowozu rodzicowi dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/22? Chłopiec ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Urząd w roku szkolnym 2020/21 zapewniał zwrot kosztów dowozu uczniowi który uczęszczał do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego do I klasy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Natomiast w listopadzie 2020 r. ukończył 21 lat. Naszym zdaniem nie ma uzasadnienia do zapewnienia dowozu uczniowi w roku szkolnym 2021/2022 z uwagi na ukończenie 21 lat życia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?