Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X w styczniu zwróciła się z wnioskiem do OPS o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. OPS odmówił zainteresowanej przyznanie wnioskowanego świadczenia uzasadniając swoją decyzję tym, iż w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie z grudnia) nie została oznaczona data powstania niepełnosprawności, co nie pozwala na bezsporne ustalenie, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia przez zainteresowaną 21 roku życia. Pani X odwołała się do SKO od decyzji Kierownika OPS. Kolegium uchyliło zaskarżoną decyzję w całości do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W jaki sposób Kierownik OPS ma rozpatrzyć ponownie sprawę Pani X?

Art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych jasno przedstawia, kiedy i komu należy się zasiłek pielęgnacyjny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację