Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze na dziecko dyrektorowi DPS (odpłatność za pobyt ponosi gmina)?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r.

PYTANIE

Dziecko umieszczone w DPS nie ponosi odpłatności.

Odpłatność za pobyt w DPS ponosi gmina, w której dziecko mieszkało przed umieszczeniem w placówce. O świadczenie wychowawcze 500+ będzie wnioskował dyrektor DPS.

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze na dziecko dyrektorowi DPS (odpłatność za pobyt ponosi gmina)?

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Opiekunem prawnym dziecka nadal jest jego matka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX