Czy należy przyznać dodatek elektryczny drugiej odrębnie prowadzącej gospodarstwo domowe rodzinie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy dodatku elektrycznego.

W budynku jednorodzinnym mieszkają dwie rodziny, prowadzące odrębne gospodarstwa domowe. W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków pod ww. adresem zostały zgłoszone dwa źródła ciepła: kocioł na paliwo stałe (węgiel) oraz ogrzewanie elektryczne. Wszystkie pomieszczenia w budynku ogrzewane są kotłem na paliwo stałe.

Na adres zamieszkania został już przyznany dodatek węglowy na pierwsze gospodarstwo domowe, drugie gospodarstwo domowe złożyło wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego, gdyż jak twierdzi ww. rodzina dodatkowo dogrzewa użytkowane przez nich pomieszczenia przenośnym promiennikiem podczerwieni zasilanym energią elektryczną.

Czy należy przyznać dodatek elektryczny drugiej odrębnie prowadzącej gospodarstwo domowe rodzinie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX