Czy należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, jeżeli po upływie terminy do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i... - OpenLEX

Czy należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, jeżeli po upływie terminy do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, właściciel pojazdu przedstawił nowe dowody w sprawie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Misiejko Adrian
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przed wydaniem decyzji o odmowie rejestracji pojazdu zawiadomiono właściciela o zakończeniu postępowania dowodowego informując o przysługującym prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Po upływie terminu do wykonania ww. czynności właściciel chcąc uzupełnić wniosek przedstawił dokument urzędowy, który z racji zaistniałej rozbieżności między nim a materiałem dowodowym – wymagałby przeprowadzenia dodatkowych czynności sprawdzających. Czy zatem należy przeprowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia tej rozbieżności (w tym wezwać do przedstawienia nowych dokumentów), czy jednak wydać decyzję o odmowie rejestracji pojazdu – bo już powiadomiono o zakończeniu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX