Czy należy przeprowadzić postępowanie w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca miał przyznane świadczenia z zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 22/23, teraz sprawdzając sytuację rodzinną wychodzi, iż Pan X przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym od II.23, Pani Y podjęła zatrudnienie również od II.23 (DG swojej córki), w związku, iż okres zasiłkowy się zakończył, aktualnie Pani nie pobiera żadnych świadczeń na dziecko, zostało wszczęte postępowanie.

Pani nie zgłasza się na wszczęcie i nie dostarcza dochodu, wniosek o udostępnienie danych do pracodawcy, również brak odpowiedzi, co w takiej sytuacji?

Zostawiamy bez przeliczenia, czy uchylamy prawo i żądamy zwrotu w związku z domniemanym przekroczeniem dochodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX