Czy należy przekazać sprawę do dyrektora okręgowego urzędu górniczego, jeśli otwory wiertnicze zostały wykonane przed zgłoszeniem projektu robót geologicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta otrzymał w grudniu 2015 r. od wnioskodawcy dokumentację powykonawczą z wykonania dolnego źródła pompy ciepła (nie jest to opracowanie spełniające wymogi dokumentacji geologicznej innej, a opracowanie stanowiące dokumentację odbioru z wykonania otworów wiertniczych przekazane przez wykonawcę otworów inwestorowi). W dokumentacji tej określono, że otwory wiertnicze (14 otworów do głębokości 100 m p.p.t.) zostały wykonane w terminie od 24 czerwca do 3 lipca 2015 r. (co potwierdza załączony do dokumentacji protokół odbioru). W dniu 24 lipca 2015 r. w starostwie został zgłoszony projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych na przedmiotowych nieruchomościach, wobec którego starosta nie wniósł sprzeciwu. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że otwory wiertnicze zostały wykonane przed zgłoszeniem projektu robót geologicznych (przełom czerwca/lipca 2015 r.).

Jak należy postąpić w przedmiotowym przypadku?

Czy stosuje się wówczas art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol.- i należy przekazać informację o popełnieniu wykroczenia organom ścigania?

Czy należy również podjąć postępowanie w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez zgłoszonego projektu, zgodnie z art. 140 pr. geol.?

Czy wykonywanie otworów wiertniczych podlega tej regulacji?

Czy w tym przypadku należy przekazać sprawę do dyrektora okręgowego urzędu górniczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX