Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli strona miała przyznane prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do 31.03.2020 r. na podstawie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a teraz z pisma PCPR wynika, że w dniu 17-06-2019 r. złożyła kolejny wniosek (w związku z pogorszeniem stanu zdrowia). W dniu 07-08-2019 r. zostało wydane orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, od którego strona dnia 27-08-2019 r. wniosła odwołanie do WZdON.

Czy takiej osobie należy przedłużyć prawo do przyznanego zasiłku pielęgnacyjnego zgodnie z sytuacją związaną z koronawirusem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?