Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 01.09.2018 r. w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego. Nagrodę jubileuszową wypłacono dnia 03.09.2018 r. uwzględniając stałe składniki wynagrodzenia należnego pracownikowi w miesiącu wrześniu 2018. Nie uwzględniono godzin ponadwymiarowych wypracowanych w miesiącach poprzedzających miesiąc uzyskania prawa do nagrody, gdyż dotyczyły one poprzedniego roku szkolnego. We wrześniu 2018 r. nauczyciel wypracował 26 godzin ponadwymiarowych. Czy należy pracownikowi przeliczyć raz jeszcze wysokość nagrody jubileuszowej, wypłaconej 03.09.2018 r., uwzględniając wypracowane we wrześniu godziny dodatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?