Czy należy powiadomić przedsiębiorcę o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorcy wykreślonemu z Rejestru Działalności Regulowanej z urzędu za niezłożenie sprawozdania w ciągu 365 dni od terminu złożenia należy wysłać informację o wykreśleniu?

Czy wykreślenie takie musi nastąpić w trybie postępowania kończącego się wydaniem decyzji?

Nie wynika to wprost z ustawy, aby wymagało to wszczęcia postępowania. Chodzi o przedsiębiorcę, który nie złożył sprawozdania zerowego wcale za 2022 r. Za 2023 r. nawiasem mówiąc też nie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX