Czy należy powiadomić dyrektora szkoły o dokonywaniu oceny jego pracy na wniosek organu prowadzącego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: KALIŃSKA ANNA
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy brak pisemnego powiadomienia dyrektora szkoły o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny (wniosek o ocenę złożony do organu sprawującego nadzór pedagogiczny przez organ prowadzący szkołę) powoduje nieważność takowej oceny i błąd formalny całej procedury oceny? 2. Czy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy, jeżeli z takim wnioskiem wystąpił organ prowadzący szkołę? Jeśli tak, to w jakim terminie? 3. Od kiedy rozpoczyna się 3 miesięczny okres dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, jeżeli z wnioskiem o ocenę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wystąpił organ prowadzący szkołę? 4. Czy jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie powiadomił pisemnie dyrektora szkoły o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy to może prowadzić dalsze kroki procedury oceny (np. wystąpienie o opinię do rady pedagogicznej, związków zawodowych, itp.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX