Czy należy potraktować instalację jako całość i uznać, że jako źródło o mocy większej niż 1MW a mniejszej niż 15 MW wymaga zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład posiada instalację energetyczną opalaną gazem ziemnym w postaci 2 kotłów o łącznej mocy 900kW i 5 central grzewczych o łącznej mocy 400 kW. Łączna moc instalacji to 1,34 MW.

Czy należy potraktować instalację jako całość i uznać, że jako źródło o mocy większej niż 1MW a mniejszej niż 15 MW wymaga zgłoszenia?

Czy oddzielnie potraktować kotły i oddzielnie centrale – każde źródło poniżej 1MW i wtedy uznać, że żadna z instalacji nie wymaga zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX