Czy należy potraktować dodanie godzin świetlicowych jako zmianę stanowiska nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielce zatrudnionej przez mianowanie w wymiarze etatu 18/18 (edukacja wczesnoszkolna) w nowym roku szkolnym 2020/2021 dyrektor przydzielił w arkuszu organizacyjnym dodatkowo 1 godzinę zajęć rozwijających zainteresowania i 1 godzinę jako wychowawca w świetlicy szkolnej. Po uśrednieniu wychodzi etat 20/18 czyli pensum nadal 18 i 2 godziny ponadwymiarowe.

Czy w tym przypadku należy potraktować dodanie godzin świetlicowych jako zmianę stanowiska nauczyciela (mimo, że pensum jest takie samo)? Czy konieczne będzie przeniesienie na podstawie art. 18 KN, czy też wystarczy poinformować nauczyciela pisemnie, że w tym roku szkolnym będzie realizował w/w pensum?

Innej nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej także zatrudnionej przez mianowanie w wymiarze 18/18 (edukacja wczesnoszkolna) dyrektor zaplanował w nowym arkuszu dodatkowo 3 godziny jako wychowawca świetlicy szkolnej w wyniku czego powstał etat 21/19 czyli pensum 19 i 2 godziny ponadwymiarowe.

W tym przypadku zmieniło się już pensum, więc pytanie brzmi podobnie czy należy potraktować ten przydział jako zmianę stanowiska i dokonać przeniesienia na podstawie art. 18 KN czy też po prostu sporządzić pisemną informacje o zmianie pensum?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX