Czy należy potrącić wynagrodzenie za dni następujące po zgodnie pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim od 23.08.2023 r. Na liście zasadniczej za listopad zgodnie z posiadanym zwolnieniem lekarskim wypłacono mu zasiłek ZUS za dni 01.11-17.11.2023 r. Za pozostałe dni wypłacono wynagrodzenie za pracę. W dniu 14.11.2023 wpłynęła informacja, iż pracownik zmarł. Co należy dalej zrobić? Czy należy potrącić wynagrodzenie za dni następujące po zgodnie pracownika? Co z dodatkiem wiejskim oraz dodatkami za warunki trudne i uciążliwe, które zawsze były wypłacane pracownikowi na koniec przeprowadzonego miesiąca - wypłacić je osobie uprawnionej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX