Czy należy ponownie ustalić podstawę chorobową dla zasiłku jeżeli nauczyciel otrzymał dodatek uzupełniający w styczniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy niżej wymienionym nauczycielom należy ponownie ustalić podstawę chorobową dla zasiłku?

Obaj otrzymali jednorazowy dodatek uzupełniający w styczniu 2024 r. za 2023 r., w poprzednim roku nie byli uprawnieni do tego dodatku.

1) Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe) 08.-11.01.2024 r., następne zwolnienie lekarskie (zasiłek opiekuńczy) 15.-19.01.2024.

2) Nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim (wynagrodzenie chorobowe) 08.-21.01.2024 r., 22.01.24 r. - nadal korzysta z zasiłku chorobowego.

Zakładając, że do podstawy wynagrodzenia chorobowego nie wchodzi jednorazowy dodatek uzupełniający (nie jest pomniejszany za czas korzystania z wynagrodzenia chorobowego), to czy powinno się ponownie przeliczyć podstawę zasiłku i wliczyć do niego jednorazowy dodatek uzupełniający? Czy należy poczekać aż między zwolnieniami będzie przerwa 30 dni kalendarzowych i dopiero wtedy będzie można przeliczyć ponownie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX