Czy należy poinformować nauczyciela, który jest zatrudniony na zastępstwo, że nieobecny nauczyciel wraca wcześniej do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy poinformować nauczyciela, który jest zatrudniony na zastępstwo, że nieobecny nauczyciel wraca wcześniej do pracy i w związku z tym rozwiąże się wcześniej jego umowa? Jaki byłby wzór pisma?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access