Czy należy poczekać do wiosny w celu sprawdzenia żywotności drzew? - OpenLEX

Czy należy poczekać do wiosny w celu sprawdzenia żywotności drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Została wydana decyzja nakładająca administracyjną karę za zniszczenie drzew (zostały zniszczone korony) i upłynął okres 5 lat. 30% kary zostało naliczone, jednakże ze względu na brak środków pieniężnych nie ściągnięto ww. kary z osoby, która dokonała zniszczenia koron (komornik stwierdził, iż nie ma możliwości jej ściągnięcia), 70% zostało odroczone na okres 5 lat w celu sprawdzenia żywotności drzew. Okres 5 lat minął w grudniu 2022 r.

Jak powinna wyglądać dalsza procedura?

Czy należy poczekać do wiosny w celu sprawdzenia żywotności drzew?

Jak prawidłowo poprowadzić takie postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX