Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedstawicielstwo zagraniczne (USA) nieprowadzące działalności gospodarczej na terenie naszego kraju (posiadające zezwolenie Ministra Gospodarki), zajmujące się reklamą na rzecz jednostki macierzystej z USA. Stowarzyszenie zawarło umowę z firmą holenderską na usługi marketingowe wykonywane dla naszej jednostki macierzystej. Firma holenderska będzie obciążała kosztami przedstawicielstwo mieszczące się w Polsce. Otrzymaliśmy certyfikat rezydencji od firmy holenderskiej.

Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy? Kto jest płatnikiem podatku (przedstawicielstwo czy jednostka macierzysta)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?