Czy należy opublikować zapytanie na sprzęt komputerowy w ramach "Cyfrowej Gminy" w bazie konkurencyjności, jeżeli wartość... - OpenLEX

Czy należy opublikować zapytanie na sprzęt komputerowy w ramach "Cyfrowej Gminy" w bazie konkurencyjności, jeżeli wartość całego zamówienia to 916.000,00 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

 Otrzymaliśmy dwa granty - jeden dotyczył sfinansowania zakupu komputerów dla mieszkańców z miejscowości popegeerowskich, a drugi (Cyfrowa Gmina) na zakup komputerów, serwerów i oprogramowania do urzędu. W ramach pierwszego grantu ogłosiliśmy postępowanie w trybie podstawowym (wartość 825.000,00 zł) wykonawca został wyłoniony, nastąpiła dostawa sprzętu. W ramach cyfrowej gminy na zakup sprzętu komputerowego mamy 91.000,00 zł i chcielibyśmy skorzystać z przepisu art. 30 ust. 4 p.z.p., zastosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, bo wartość tej części nie przekracza 20% wartości zamówienia.

Czy w takiej sytuacji musimy opublikować zapytanie na sprzęt komputerowy w ramach "cyfrowej gminy" w bazie konkurencyjności, skoro wartość całego zamówienia to ok. 916.000,00 zł i dla części zamówienia zastosowaliśmy tryb podstawowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX